ΣΤΑΘΗΣ ΜΟΝΙΑΚΗΣ "Ένα φαξ έστειλα..."

ΣΤΑΘΗΣ ΜΟΝΙΑΚΗΣ "Ένα φαξ έστειλα..."

ΓΕΛΑΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΑΣ!!