ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ - ΝΥΚΤΑΡΗΣ στο "Zefiros Live'

ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ - ΝΥΚΤΑΡΗΣ στο "Zefiros Live'

Σάββατο 3 Νοεμβρίου στο Ζέφυρο,

ο Μανώλης Σταυρακάκης (Μερτζάνης) και ο Νικομανώλης Νύκταρης

Μαζί τους στο λαούτο Μανώλης Σημαιάκης και στην κιθάρα ο Άρης Σωμαράκης.

Τηλ.κρατησεων 6947303784