ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ

ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ

Την Κρήτη εδιάλεξε ο Θεός... από χιλιάδες τόπους...

να φτιάξει έναν επίγειο...Παράδεισο σ' τσ' ανθρώπους...

Στέλλα Κοντάκη